Taxe - Studenţi | CETEX - Centrul de Educaţie şi Formare Continuă

Studenţi

Taxe

Pentru anul univeristar 2011/2012 sunt in vigoare urmatoarele taxe:
 
Nr.crt Tip taxa Valoare  -Ron
1 Admitere Master 150
3 Scolarizare Master/An 4000
6 Taxa inscriere Disertatie 150
 
Pentru studiile de master, taxa-pentru cei 2 ani se achita in 8 rate. Lunile pentru plata ratelor sunt: octombrie, decembrie, martie, aprilie.
Modalitati de plata
  • Numerar- la secretariatul CETEX (Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi, Cetex, Bdul Dimitrie Mangeron, nr.53, corp TEX 2, et.2) de luni-vineri intre 9-17
  • Bancar- prin virament in contul RO 12TREZ 4065 0460 1X000731 Trezoreria Iasi, Universitatea Tehnica Iasi cod fiscal 4701606, cu mentiunea plata pentru nume student...O copie a ordinului de plata va fi trimisa la secretariat prin fax (0232.213708) sau email (secretariat@cetex.tuiasi.ro) pentru a fi inregistrata plata in contul studentului.
 
Facturilese emit pentru platitorii persoane juridice. Persoanele fizice interesate pot solicita eliberarea facturii la secretariatul CETEX.