Studenţi

Admitere


ADMITERE
 
Perioada de admitere
Depunerea dosarelor de admitere  5-13 septembrie 2011
Interviu  14 septembrie 2011
Afişarea rezultatelor  16 septembrie 2011
 
 
 
 
 
Conditii si modalitati de admitere
Denumire Master    Conditii admitere Modalitati admitere
Management si Administrarea Afacerilor  – Program MBA
2 ani
 - Absolvent de studii de licenta
 - Minim 2 ani experienţa profesionala
 • Interviu *
 • MA = 0,4 MI + 03 MF + 0,3 MG
unde:  MI = media interviu, MF = media examenului de finalizare a studiiloruniversitare, MG = media generală a anilor de studii universitare
Managementul Proiectelor Europene
2 ani
 - Absolvent de studii de licenţa  -concurs dosare
0,7 media licenţa + 0,3 media anilor de studii
 
 
  *Cunoaşterea limbii engleze constituie un avantaj


Continutul dosarului de admitere

Denumire Master Componenta dosarului
Management si Administrarea Afacerilor  – Program MBA
2 ani
 • Copie Legalizata după Diploma de Bacalaureat
 • Copie legalizata după Diploma de licenţă – sau Adeverinţă Absolvire (pentru absolvenţi 2011)
 • Copie legalizata după foaia matricola
 • Copie legalizata Certificat  de  naştere
 • Copie legalizata Certificat  de căsătorie (daca este cazul)
 • Copie document de identitate
 • Curriculum Vitae
 • 2 fotografii color 4/6
 • Cerere de înscriere
 • Adeverinţa Medicala
 • 2 Scrisori de Recomandare
Managementul Proiectelor Europene
2ani
 

Cererea de inscriere poate fi descarcata aici.