Absolvire - Studenţi | CETEX - Centrul de Educaţie şi Formare Continuă

Studenţi

Absolvire

Conditii de absolvire a programelor de master:
-finalizarea situatiei matricole si financiare
-sustinerea examenului de disertatie, intr-una din sesiuni, februarie sau iulie.
 
Dupa sustinerea examenului de disertatie se elibereaza adeverintele de absolvire; iar la un an diplomele de master
 
Diplomele se eliberează de la Rectoratul Universității Tehnice Gheorghe Asachi din Iași
Adresa:Secretariat RECTORAT, B-dul Dimitrie Mangeron, nr. 67, corp T, et. 1, camera B107
Tel:0040232 278683/278680, int. 2544; Fax: 0040232 211667
Secretar acte de studii, ing. Maria ADAM, e-mail: madam@staff.tuiasi.ro
Program pentru eliberarea actelor de studii:LUNI – VINERI: 11,00 – 13,30
 1. CONDIŢII PENTRU ELIBERAREA ACTELOR DE STUDII
  1. Diplomele, certificatele, atestatele, foile matricole, precum şi suplimentele la diplomă sunt acte de studii cu regim special şi se eliberează titularilor.
  2. Actele necesare pentru eliberarea diplomelor sunt:
   1. buletin / carte de identitate sau paşaport (în original);
   2. fotocopie certificat de căsătorie (pentru absolventele căsătorite);
   3. procura notarială, în cazul în care actul de studii este ridicat de o altă persoană decât titularul. În acest caz persoana imputernicită se va prezenta cu B.I./C.I. sau paşaportul pentru identificare.
   4. două fotografii tip 3/4cm, alb-negru sau color, recent realizate, pe hârtie fotografică, ale titularului.
ATENTIE!Nu se aplică pe diplome şi certificate fotografii necorespunzătoare.