» Management şi Administrarea Afacerilor
+ Prezentare
+ Admitere
+ Descriere discipline
+ Taxe
» Managementul Proiectelor în Domeniul Ingineriei
+ Prezentare
+ Admitere
+ Descriere discipline
+ Taxe

Galerie foto

Management şi Administrarea Afacerilor

Descriere discipline

 

   
Management Operational
 
Disciplina este formata din:
Management general: modulul are ca scop prezentarea generala a celor mai noi paradigme, concepte si modele in managementul modern, precum si metode si tehnici eficiente pentru proiectarea si operarea organizatiilor pentru mileniul trei, al economiei globale.
Topica: organizatia ca sistem; sistemul deschis; mediul extern; proiectarea structurii organizatorice; marime, crestere, ciclu de viata; IT si control; managementul proceselor dinamice etc.
Comunicare si comportament organizational: acest modul are scopul de a pregati studentii sa: identifice rapid si sa rezolve problemele de natura psiho-sociala care pot avea un impact semnificativ asupra performantei organizatiei; sa dezvolte capabilitati de intelegere a comportamentului si dinamicii grupurilor in corelatie cu valorile individuale si a impactului comportamentului uman asupra performantei globale a organizatiei.
Topica: dezvoltarea abilitatilor de identificare si intelegere a comportamentului organizational; crearea de capabilitati proactive pentru comunicare eficace si integrare in grupuri; dezvoltarea capacitatii de predictie a actiunilor si comportamentelor umane in diferite situatii si contexte.
 
Cultura organizationala
 
Pe parcursul modulului, studentii se vor familiariza cu conceptele de baza, teoriile, modelele, metodele si fenomenele specifice culturii organizationale in cadrul organizatiilor privite ca sisteme sociale. Obiectivul principal este dezvoltarea abilitatilor de identificare si intelegere a fenomenelor culturale, atat din punct de vedere al reactiilor si comportamentelor existente, cat si din punct de vedere al nevoilor de schimbare in contextul economiei globale. Pe baza studiilor de caz, se urmareste formarea, perfectionarea si dezvoltarea de capabilitati si tehnici in domeniul auditului si schimbarii culturale in cadrul organizatiilor romanesti.
Topica: relatia individ-organizatie; dinamica organizationala si cultura; vocabularul cultural; cultura ca programare mentala; cultura nationala; caracteristici ale culturii nationale si organizationale in Romania; auditul cultural; schimbarea de paradigma si schimbarea in organizatii; organizatia in cadrul contextului de operare: diagnoza si schimbare radicala; rolul culturii in cadrul schimbarii radicale; procesul de creare a viziunii si misiunii ca element strategic al schimbarii culturale.
 
Managementul resurselor umane
Cursul abordeaza o prezentare globala a tehnicilor manageriale de analiza si proiectare a posturilor, recrutare, selectie, orientare, socializare, formare, dezvoltare si motivare a resurselor umane in organizatiile moderne, in care Departamentul de resurse umane este “partener strategic”.
Topica: analiza si descrierea posturilor; modalitati de recrutare, conducerea interviurilor de angajare; sisteme de recompense; sisteme de evaluare a performantelor etc.
 
Metode Econometrice de fundamentare a deciziilor antreprenoriale Disciplina prezinta urmatoarele:
Statistica aplicata:  cursul acomodeaza studentii cu utilizarea instrumentelor si metodologiilor statistice in masura in care acestea se dovedesc utile mediului managerial. Accentul se pune pe utilizarea seriilor statistice pentru rezolvarea cazurilor reale din domeniul afacerilor.
Topica: functii de corelatii, teste statistice, utilizarea programului SPPS sub Windows, in vederea analizarii datelor reale colectate de catre studenti etc.
Tehnici si metode de decizie: modulul are ca scop introducerea studentilor in teoria deciziilor manageriale, ca parte integranta a managementului strategic si operational si ca o necesitate specifica a formarii noului grup de profesionisti cu capabilitati manageriale in Romania. in acest context, cursul este structurat sa raspunda atat principiilor traditionale ale managementului, cat si necesitatilor acute de automatizare si implementare a programelor software in domeniu.
Topica: etapele procesului decizional; tehnici de decizie in conditii concurentiale certe; rolul riscului decizional in prezenta factorilor aleatori ce guverneaza concurenta; modele de optimizare utilizand programarea matematica binara si in numere intregi etc.
 
 
Economia Intreprinderii. Bazele Contabilitatii
 
 
 
Disciplina este formata din urmatoarele module:
Economia afacerilor: prezinta conceptele economice ce guverneaza  comportamentul firmei, configurand campul deciziilor microeconomice si urmarind modul lor de aplicare in cadrul economiei concurentiale.
Topica: modele si metode ale analizei economice interne (productie – cost – eficienta - profitabilitate); studiul comportarii si sensitivitatii pietei (modele de cerere, comportament de consum, tipuri de piete); analiza concurentei
Bazele contabilitatii:  modulul abordeaza notiunile de baza ale contabilitatii, centrul de greutate fiind axat pe intocmirea si interpretarea practica a rapoartelor de sinteza strict  contabile de catre un manager care nu are pregatire de baza strict economica.
Topica: reguli generale de organizare contabila; rezultatul exercitiului; incheierea exercitiului financiar etc.
 
 
Strategii de marketing
 
Disciplina este compusa din urmatoarele module:
Managementul Marketingului: are rolul introducerii marketingului ca element cheie integrat functionarii unei afaceri.
Topica: Piata si conceptul de marketing strategic modern STPD.  Mixul de marketing in viziunea clientului. Planificarea operationala si strategica de marketing. Cercetarea de marketing si comportamentul consumatorului. Managementul fortei de vanzare si strategia SPIN pentru vanzari. Teoria angajamentului (manipularea) si negocierea. Procesele de Branding si de Re-branding in abordarea marketingului global. Organizarea si auditul activitatii de marketing
 
Management financiar Cursul prezinta modul de gestiune financiara a companiei, introducand instrumentele de baza necesare analizei financiare. Abordarea este aplicativa, cu scopul de a sprijini studentii in realizarea unei cariere financiare in cadrul departamentului financiar al unei companii, organizatii nonprofit sau in cadrul unor institutii financiare.
Topica: costul capitalului; rata de recuperare a investitiilor; bugete; politica de dividende; politica de credite; actiuni si obligatiuni: modalitati de tranzactionare si gestionarea portofoliului optimal.
 
Management strategic
 
Este un curs complex, care in prima parte prezinta aspecte focalizate pe strategiile pur economice (interactiunea intre profilul companiei, marimea acesteia, piata sa specifica si posibilele strategii integratoare in cadrul unei economii concurentiale etc.), iar in partea a doua urmareste acomodarea studentilor cu cazurile concrete ale managementului strategic si cu impactul dinamicii mediului concurential asupra strategiilor practicate. Organizati in echipe manageriale ale unor companii publice sau private imaginare, concurente intre ele, studentii vor trebui sa adopte un set variat de strategii pentru toate domeniile de activitate ale companiei.
Topica: crearea de valoare economica; dinamica pietelor in contextul avantajului concurential; structuri de guvern pentru organizatii performante
 
Managementul calitatii
 
Cursul introduce conceptul Managementului Calitatii Totale (TQM), cu accent pe tehnicile controlului de calitate, utilizand diagrame specifice in studiul acceptantei si esantionarii loturilor de produse fabricate. in contextul integrarii Romaniei in Comunitatea Economica Europeana, prezentarea pune accent pe noile standarde internationale de calitate, respectiv ISO 9000/9001/9002.
Topica: elementele conceptului TQM; elemente ale managementului creativitatii si inovarii, cu accent pe: tehnici de „engineering”; strategii de mentenanta; indicatori de performanta; protectia proprietatii intelectuale; gestionarea activitatilor de transfer de tehnologie si know-how
 
Managementul schimbarilor si Reeinginering
 
Cursul se bazeaza pe abilitatile create in cadrul pregatirii anterioare, avand drept scop dezvoltarea capabilitatii de intelegere a implementarii schimbarilor radicale in cadrul unei organizatii si dezvoltarea capacitatilor de diagnoza a diferitelor aspecte ale schimbarii in scopul configurarii celor mai adecvate programe pentru implementarea schimbarii. Concepte de genul “Mind-set”, “Group-think”, “Meta-strategies” vor fi ilustrate cu cazuri concrete, adaptate contextului organizational al companiilor romanesti.
Topica: analiza organizationala in corelatie cu nevoia de schimbare si identificarea barierelor de succes ale implementarii; evaluarea alternativelor de implementare a schimbarii si selectia alternativei optime; dinamica de grup si dezvoltarea grupurilor in contextul schimbarii.
 
Management proiectelor Modulul are ca scop prezentarea conceptelor si metodelor utilizate in prezent pentru conceperea, organizarea si conducerea proiectelor. Abordarea este aplicativa si interactiva, fiind prezentate tehnici si instrumente specifice fiecarei etape a ciclului de viata al unui proiect.
Topica:  managerul de proiect; structuri organizatorice specifice managementului proiectelor; „sponsor-ownership”; conceperea si definirea unui proiect; programarea si planificarea unui proiect; software pentru managementul proiectelor; derularea si inchiderea unui proiect; proiecte de ingineria valorii si re-engineering.
 
Legislatie Antreprenoriala
 
Cursul prezinta notiuni de baza in domeniul legislatiei pentru afaceri, cu accent pe Legea Societatilor Comerciale si Legea cu privire la infiintarea si functionarea bursei de valori si a societatilor de intermediere de valori imobiliare.
Topica: reglementari organizationale si financiare privind societatile comerciale, dreptul consumatorilor, reglementari privind protectia marcii, reglementari privind concurenta si falimentul
 
Sisteme informatice pentru managementul productiei SIM este prin excelenta un curs aplicativ, bazat pe notiunile teoretice si studiile de caz prezentate in cadrul cursurilor precedente. Cursul pune la dispozitia viitorilor manageri algoritmi si produse program ce permit acestora utilizarea unui instrument flexibil in asistarea deciziilor si actiunilor lor in domeniul finantelor, marketingului si managementului operational.
Topica: programe pentru optimizarea designului produselor (CAD), programe pentru optimizarea fabricatiei (CAM), programe pentru optimizarea tehnologiilor (CAT)
 
Managementul riscurilor antreprenoriale  
Metodologie de cercetare stiintifica  
Negociere in Afaceri
-Optional-
 
Disciplina are rolul de a forma viitorul absolvent, prin initierea in metodele, tehnicile si stilurile de negociere in afaceri. Cunostintele si competentele dobandite aici ii vor permite acestuia sa proiecteze, analizeze, optimizeze procesele de management in cadrul organizatiilor. Disciplina abordeaza antrenamentul abilitatilor de negociere. Jocuri Simulari. Training interactiv.Topica: Fobia Sociala, Marja negociabila, stilul personal vs. Strategia de negociere, tactica si   trucul in negociere, administrarea procesului de negociere, plasamentul la masa tratativelor 
 
Cercetarea Pietei
 
-Optional-
 
Disciplina presupune cunoașterea activa a corpului de informatii, cunostinte, abilitati si atitudini specifice cercetarii de marketing care sa permita: intelegerea pietei pentru care opereaza in cercetare-dezvoltare, proiectare, fabricatie, promovare etc.; unoasterea comportamentelor de utilizare ale consumatorilor pentru care produc; intelegerea strategiilor de piata practicate de catre concurenti; elaborarea conceptelor de produs care sa asigure succesul comercial; conceperea programelor de promovare a produselor pe piata (participari la manifestari expozitionale etc.)
Topica: Decizii manageriale, sistem informational si cercetare de marketing, Procesul cercetarii de marketing. Preliminariile unui proiect de cercetare, Tipologia cercetarilor de marketing. Culegerea datelor secundare, Culegerea datelor primare – Cercetari calitative , Culegerea datelor primare – Observarea, Culegerea datelor primare – Experimentul, Culegerea datelor primare – Ancheta de piata (sondajul statistic), Masurarea atitudinilor. Scalarea (scale nominale, ordinale, de interval, de rapoarte) Conceperea chestionarelor – formularea intrebarilor, Conceperea chestionarelor – formularea variantelor de raspuns, Esantionarea – tipologie; dimensionare, Culegerea, procesarea si analiza datelor de marketing, Utilizarea datelor de marketing – analiza conjugata si pozitionarea ofertei pe piata
 
Managementul investitiilor antreprenoriale
-Optional-
 
E-business pentru intreprinderi
-Optional-