Doctorat

Şcoala Doctorală

Scoala doctoralaa Facultatii Textile Pielarie şi Management Industrial, Specializarea Inginerie si Management, coordonator prof.dr.ing.ec. Costache Rusu se desfasoara la CETEX. In fiecare luna, in ultima joi, la CETEX are loc sedinta de comunicari stiintifice ale doctoranzilor.
Arhiva comunicari lunare