Doctorat

Direcţii şi Teme de Cercetare

Directii si teme de cercetare pentru studiile doctorale
 
A. Managementul schimbarilor tehnologice
1. Managementul schimbarii marilor firme in perioada de tranzitie pentru realizarea excelentei in afaceri
2. Impactul culturii organizationale asupra transferului de tehnologie
3. Rezistenta la schimbare in organizatiile romanesti
4. Managementul schimbarilor culturale si rezistenta la schimbare a managerilor Romtelecom
 
B. Managementul calitatii
1. Reflectarea imbunatatirii costurilor calitatii in rezultatele economico-financiare ale unei firme
2. Managementul asigurarii calitati in firmele de confectii
3. Sisteme de evaluare a calitatii in invatamantul superior
4. Costurile calitatii in intreprinderile de confectii
5. Managementul calitatii in invatamantul superior
 
C. Managementul resurselor umane
1. Cercetari privind fundamentarea cresterii productivitatii muncii in industria de confectii
2. Dimensiuni ale structurii organizationale si rolul lederului in procesul de schimbare a industriei media
3. Criterii si standarde de performanta in managementul resurselor umane
4. Cercetari privind managementul cunostinetelor
5. Conceptualizarea si implementarea managementului timpului in institutiile de invatamant superior
 
D. Managementul riscului
1. Managementul protejarii informatiei firmei
2. Riscul in activitatea de management
3. Managementul informatiilor unui sistem informatic integrat
 
E. Managementul performantei
1. Cercetari privind excelenta in afaceri si satisfacerea clientilor
2. Cercetari privind rolul inovarii asupra valorii adaugate
3. Performanta in managementul sistemelor de productie
4. Sisteme expert pentru conducerea proiectelor
5. Excelenta in afaceri prin armonizarea culturii organizationale cu obiectivele firmei
6. Reglarea firmei prin costuri
7. Cercetari privind managementul companiilor de advertising