Doctorat

Cercetarea Ştiinţifică

        Cercetarea stiintifica din cadrul programelor de studii universitare si postuniversitare, desfasurata de Departamentul CETEX are la baza colaborarea dintre cadrele didactice ale Catedrei Managementul si Ingineria Sistemelor de Productie (MISP) a Facultatii de Textile – Pielarie si Management Industrial si o parte a cadrelor didactice din Catedra Economie si Marketing, precum si de profesori specialisti de la Universitati din tara.
 
 

Obiectivele cercetarii stiintifice

Cresterea reputatiei stiintifice a facultatii/universitatii
 
Strategii pentru atingerea obiectivului:
- implicarea in activitatea de cercetare a studentilor de la programele de studii universitare de masterat
- organizarea si participarea la manifestari stiintifice internationale si in comitete de program
- publicarea de lucrari stiintifice in reviste cu impact ridicat (cotate ISI) din tara si strainatate
- stimularea colaborarii cu companii si organizatii in tara si din strainatate
- cooperarea cu universitatii din strainatate
- asigurarea unui cadru de selectie si orientare a masteranzilor catre programele de doctorat in domeniile Inginerie si Management
- cresterea numarului de conducatori de doctorat in domeniul Inginerie si Management si acreditarea facultatii pentru conducere de doctorat in domeniul Inginerie si Management
 
Atragerea de fonduri
 
Strategii pentru atingerea obiectivului:
- Participarea la competitii de granturi CNCSIS
- Participarea la programe si colaborari din cadrul PNCDI II
- Cooperarea in plan european in Programele Cadru de cercetare si dezvoltare tehnologica ale UE
- Contracte de cercetare cu agenti economici
 
 

Valorificarea rezultatelor cercetarii

 
        Rezultatele obtinute in urma cercetarii sunt valorificate conform directiilor de cercetare
- implementarea rezultatelor in companii si organizatii din tara si din strainatate
- publicarea de lucrari stiintifice in:
 

  • reviste cotate ISI, reviste consacrate de circulatie internationala, indexate in baze de date internationale
  • volumele conferintelor internationale consacrate din domeniile vizate (organizate de asociatiile stiintifice internationale de profil)
  • reviste din tara recunoscute CNCSIS

- publicarea de carti in edituri internationale recunoscute si respectiv in edituri nationale recunoscute CNCSIS.