» Consultanta
+ Domenii de competenţă
+ Contracte

Galerie foto

Consultanta

Contracte

Contracte de consultanta
 
 
Nr.crt Denumire tema de consultanta Beneficiar Obiective
1 “Management Performant,garantia adaptabilitatii la exigentele schimbarii” POSDRU/33/3.2/G/17144 Parteneriat intre Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi (CETEX), European Consulting SRL, Fed Consult SRL,2009-2010 IMM-uri din judetul Neamt Consultanta si expertiza tehnica in managementul resurselor umane.
Cercetari privind elaborarea planurilor de management in scopul imbunatatirii managementului intreprinderilor
Consultanta privind metodele de asigurare, dezvoltare, motivare si mentinere a resursei umane
2 Diagnosticarea şi îmbunătăţirea culturii organizaţionale, climatului organizaţional şi sistemului de comunicare pentru creşterea performanţelor la „BIOFARM SA”, 2008
 
BIOFARM SA Îmbunătăţirea culturii organizaţionale, climatului organizaţional şi sistemului de comunicare
3 Proiectarea si implementarea strategiei de resurse umane si a sistemelor asociate bazate pe principiul "PLATĂ-PENTRU-PERFORMANŢĂ"  in vederea cresterii eficacitatii si eficientei managementului resurselor umane S.C. FDFEE "ELECTRICA MOLDOVA" SA, 2005
 
ELECTRICA MOLDOVA" SA Proiectarea şi implementarea strategiei de resurse umane
4 Cai de crestere a productivitatii muncii la SC SIRETUL PASCANI SA, 10 000 Euro, 2004
 
SC SIRETUL PASCANI Crestere a productivitatii muncii
5 Contract 17527/20.11.2002, între Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi  şi  S.C. Kober SRL, „Mijloace pentru îmbunătăţirea productivităţii muncii la SC KOBER SRL” 2002
 
S.C. Kober SRL Coordonarea resurselor financiare şi umane ale contractului
6 Sisteme pentru cresterea calitatii transferului de informatiei in cadrul intreprinderii si facilitarea comunicarii cu mediul extern prin internet, la SC Agricola International SA, Bacau, 2001 SC Agricola International SA, Bacau, Cresterea calitatii transferului de informatiei in cadrul intreprinderii