» National projects
+ Prezentare
» International projects
+ Prezentare
» Simulated enterprise
+ Prezentare

Photo gallery

National projects

Prezentare

1.       Proiect de cercetare/ consultanţă:  “Studiu pentru reorganizarea S.C. Nicolina S.A. pe principiul centrelor de profit în vederea creşterii performanţelor economice”, contract nr. 10563/10.07.1996, valoare 10.000 EURO – Director in echipa UTI; Contributie proprie 10 %.
 
2.       Proiect de cercetare/ consultanţă: “Reorganizarea S.C. Incov S.A. Alba Iulia pe principiul centrelor de profit în vederea creşterii performanţelor economice”, contract nr. 18931/1997, valoare 10.000 EURO – Director in echipa UTI; Contributie candidat 50 %.
 
3.       Diagnosticarea şi îmbunătăţirea culturii organizaţionale, climatului organizaţional şi sistemului de comunicare pentru creşterea performanţelor la „BIOFARM SA”. 1998. Contributie proprie 15%. 6000 RON. Director.
 
4.       Proiect de cercetare/ consultanţă: “Rolul culturii organizaţionale şi al măsurării performanţei în conducerea S.C. Nicolina S.A. pe principiul centrelor de profit”, contract de consultanţă nr. 17109/1999, valoare 7.500 USD – Director in echipa UTI; Contributie proprie 50 %.
 
5.       PHARE – PROGRES  “Restructurarea departamentului resurse umane la SC Aerostar SA Bacău”, 1999 – 2000, 50.000 EURO; Contributie proprie 15 %.
 
6.       PHARE – PROGRES “Dezvoltarea resurselor umane la SC Nicolina SA Iaşi”, 1999 – 2000, valoare 50.000 EURO; Contributie proprie 40 %.
 
7.       PROIECT BM - CNFIS“Crearea unei retele nationale de intreprinderi simulate in universitati din Romania”, cod 93 / Runda 3, 1999 – 2002, valoare 370.000 USD, Coordonator UTI – Membru în echipa UTI; Contributie proprie 10 %.
 
8.       Proiect de cercetare/ consultanţă:“Utilizarea indicatorilor de performanţă în conducerea schimbărilor tehnologice”, beneficiar S.C. Aerostar S.A., contract nr. 215/2000, valoare 7.500 USD; Contributie proprie 10 %.
 
9.       Proiect CALIST, subproiect 4, proiect 3, tip QM. “Sistem pentru creşterea calităţii transferului de informaţii în cadrul întreprinderii şi facilitarea comnunicării cu mediul exterior prin Internet la S.C. AGRICOLA INTERNATIONAL S.A.,  BACĂU”, 2001 – 2003, contract nr. 2407/15.10.2001, valoare 167.000 EURO, Coordonator UTI – Membru în echipa UTI; Contributie proprie 25 %.
 
10.    Proiect de cercetare/ consultanţă: “Căi de creştere a productivităţii muncii la SC KOBER SA Piatra Neamţ”, 2003, valoare 5.000 EURO - Director in echipa UTI ; Contributie proprie 20 %.
 
11.    Phare 123 / RO-0007.02.01  “Formarea de resurse umane pentru structurile de afaceri inovativ – tehnologice”, 2003 – 2004, valoare 75.000 EURO, Coordonator Consiliul Judetean Iaşi – Membru în echipa UTI; Contributie proprie 25 %.
 
12.    Proiect de cercetare/ consultanţă. “Proiectarea strategiei de resurse umane şi a sistemelor asociate în vederea creşterii eficacităţii şi eficienţei managementului resurselor umane la SC Electrica SA Bacău”, 2004, valoare 15.000 EURO – Director in echipa UTI; Contributie proprie 30 %.
 
13.    Proiect CALISTECO-INT „Sistem interactiv de evaluare a performanţei managementului calităţii mediului în întreprinderile din România”, contract nr. 5433/8.11.2004, valoare 735.668.000 ROL, 2004 – 2006, Coordonator UTI – Director în echipa UTI; Contributie proprie 25 %.
 
14.    Proiect CEEX No 854/2005“Eficienţa învăţământului universitar în România în perspectiva dinamicii cerinţelor educaţional–formative”, 2005 – 2008,contract nr. 66/2005, valoare 1.500.000 RON, Coordonator ASE Bucureşti – Coordonator în echipa UTI; Contributie proprie 25 %.
 
15.    Cercetari exploratorii privind crearea si dezvoltarea interfetei consumator-produs de incaltaminte in vederea realizarii rapide a prototipurilor.Proiect nr. 106 Proiect nr. CEEX II-03 INFOSOC/2006,AAd. Nr. 3, 120.000 RON. 2006-2008. Contributie proprie 5%.
  
16.    Proiect de cercetare/ consultanţă,Contract 13574/10.07.2006 Dezvoltarea sistemelor de management al calitatii, al mediului si al securitatii profesionale la SC AEROSTAR SA" 13000 Ron
 
17.    Grant CEEX 66, „Tehnici de evaluare comparativa a calificarii universitare in Romania” 120 000 RON, 2008-2010.
 
 
18.    Proiect de cercetare / consultanţă, Contract 2649/18.02.2008 Diagnosticarea si imbunatatirea culturii organizationale, climatului organizational si sistemului de comunicare pentru cresterea performantelor la SC REMAR SA PASCANI, 20000 Ron.
 
19.    Proiect de cercetare / consultanţă, Contract2215/11.02.2008 Diagnosticarea si imbunatatirea culturii organizationale, climatului organizational si sistemului de comunicare pentru cresterea performantelor la SC BIOFARM SA -Etapa I 5000 Ron
 
20.    Proiect de cercetare / consultanţă, Contract7466/14.04.2008 Diagnosticarea si imbunatatirea culturii organizationale, climatului organizational si sistemului de comunicare pentru cresterea performantelor la SC BIOFARM SA -Etapa II, 5000 Ron
 
21.    Proiect de cercetare / consultanţă, Contract15398/10.07.2008 Diagnosticarea si imbunatatirea culturii organizationale, climatului organizational si sistemului de comunicare pentru cresterea performantelor la SC BIOFARM SA -Etapa III, 5000 Ron
 
22.    Proiect de cercetare / consultanţă, Contract26110/4.11.2008 Diagnosticarea si imbunatatirea culturii organizationale, climatului organizational si sistemului de comunicare pentru cresterea performantelor la SC BIOFARM SA -Etapa IV, 5000 Ron
 
23.    POSDRU / 33 / 3.2 / G / 17144, 2009-2010,“Management performant garanţia adaptabilităţii la exigentele schimbării”,Consultant Resurse Umane,Universitatea Tehnica “Gh. Asachi” Iasi , Romania, in parteneriat cu SC FED CONSULT SRL, 31200 Ron